Tepelná čerpadla ušetří až 60 % nákladů za vytápění

Využití tepelných čerpadel v českých domácnostech neustále roste. Pomocí tepelného čerpadla dochází k využívání energie z okolního prostředí, která je zdarma. Díky tomu lze využívat teplo na vytápění a přípravu teplé vody pouze za výrobní náklady, které činí 1/3 celkové energie. Navíc se jedná o ekologický zdroj tepla. S plošným nárůstem cen energií se tak stávají vhodnou alternativou, jak si levně zajistit vytápění pro svůj dům či byt, ale i firemní a veřejné prostory.

Princip a charakteristika tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla spočívá v přenášení tepla z jednoho místa na druhé prostřednictvím jeho čerpání. Jako media jsou využívány vzduch, voda a země, dle kterých pak dělíme tepelná čerpadla na několik typů. Například vzduch/voda, vzduch/vzduch apod. Na prvním místě je uvedeno teplonosné médium a druhé místo (za lomítkem) je uvedeno odváděné tepelné medium. Důležitou vlastností tepelného čerpadla je také topný faktor, který značí účinnost tepelného čerpadla.

Možnosti využití tepelného čerpadla

Využití tepelného čerpadla se odvíjí především od daného typu čerpadla, a to podle toho jaké využívá teplonosné médium a odváděné tepelné medium. Například tepelná čerpadla vzduch/vzduch lze využít pro vytápění i ochlazování vzduchu v domácnosti, avšak nelze je použít pro ohřev vody. Pro vytápění i ohřev vody (včetně vody v bazénu) slouží tepelná čerpadla typu vzduch/voda. Kromě toho najdou tepelná čerpadla využití nejen v novostavbách, ale i starších domech.

Jaké výhody tepelná čerpadla přináší?

Tepelná čerpadla přináší v rámci vytápění celé spektrum výhod. Hlavní výhodou je zmíněná úspora nákladů za vytápění. Oproti vytápění plynem či elektřinou lze ušetřit více jak polovinu nákladů. Jejich předností je také univerzální využití pro téměř jakýkoliv typ objektu. Využití najdou nejen v rodinných a bytových domech, ale i firemních objektech a veřejných budovách.

Dalšími výhodami je:

  • šetření přírodních zdrojů,
  • dlouhá životnost,
  • rychlá návratnost investice (do 10 let),
  • možnost využití jako klimatizace a
  • možnost získat na pořízení dotaci.

Tepelná čerpadla pro Hradec Králové a Pardubice vám zajistí firma Recu-Clim.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.